JMP rescata làpida romana de Torrelló de ses Llorences.
Diario Menorca 16-5-1968
Imatge de la la pedra romana de Torrelló de ses Llorences abans de la seva recuperació. D. Menorca 16-5-1968
Pedra amb inscripció trobada a Torrelló de ses, Llorences Sant Climent (Maó)