JMP col·labora en els donatius per a l’estàtua jacent del Rei Sanç de Mallorca per a la tomba a Perpinyà. Baleares 15-10-1965
Expedición de Baleares a Perpiñan. Baleares, 16-6-1966