Carrer de Josep Mascaró i Passarius al Coll d’En Rabassa, Palma