Premis de l’Agència Cifra novembre 1956
3r. premi de l’Agència Cifra novembre 1956