1. «Prólogo». Dins ARTURO POMAR, Mallorca bajo el mar, pàgs. 7-8.  Palma de Mallorca : Cort, 1973. ISBN: 84-85049-28-4.
 2. «Prólogo». Dins BARTOLOMÉ MESTRE,  Un médico se asoma al abismo , pàgs 7-9. Palma de Mallorca : [JMP], 1974. ISBN: 84-85181-00-X.
 3. «Prólogo». Dins ANTONIO RIBERA, Operación Rapa-Nui, pàgs. 13-17.  Barcelona : Pomaire, 1975. ISBN: 84-286-0479-7.
 4. «Epíleg». Dins LLUISSOT FÁBREGAS, Suite 410 : pàgines viscudes dins un “Grand Hotel, 5 xorracs”, pàg. 259. Ciutat de Mallorca : Ediciones Cort, 1976. ISBN: 84-85049-15-2.
 5. «Prólogo : Gumersindo Riera Sans : “Mestre en Gay Saber” ». Dins GUMERSINDO RIERA SANS, Teatro de fantasía : Los cisnes mueren cantando (comedia en tres actos) : Una expresión del alma lírica menorquina, pàgs. 7-9. Menorca: Editorial Menorca, 1983.
 6. «La saga de los Mestre [pròleg]» . Dins MARIA MESTRE GELABERT [et al.],  Llibre de família, pàgs. 5-8.  Palma de Mallorca: [JMP], 1984 (Imprenta Politècnica). ISBN: 84-7535-039-9.
 7. «Pròleg». Dins JOAN LLABRÉS RAMIS I JORDI VALLESPIR SOLER,  Els nostres arts i oficis d’antany V, pàgs. 9-16. Ciutat de Mallorca: Museu de la Porciúncula, 1984. ISBN: 84.398-0441-5.
 8. «Pròleg». Dins MIQUEL BOTA TOTXO, Llegendes i tradicions,  pàgs. 5-6. Palma de Mallorca: Cort, 1986. ISBN: 84-7535-074-7.
 9. «Anecdotario y vivencias de Antonio Salas Colom [pròleg]». Dins ANTONIO SALAS COLOM, La fuente de las tortugas. Nostalgias palmesanas en la tercera edad, [pàgs. 1,2]. Palma de Mallorca : [Consell Insular de Mallorca], 1988. ISBN: 84-404-2100-1.
 10. «Pròleg». Dins JOSEP TERRASSA FLAQUER, El patrimoni arqueològic del municipi de Capdepera, pàgs. 9-11. Capdepera: Ajuntament de Capdepera, setembre 1991. DL PM 1176-1991.
 11. «Epíleg. Maria del Carme Roca Salvà, poetessa lírica». Dins Mª DEL CARME ROCA SALVÀ , Senzills ramells de paraules, pàgs. 147-148. [S.l.]: l’autora, 1995 (Llucmajor : Grafimut). ISBN: 84-605-1387-4.
 12. «Pròleg». Dins LLORENÇ CORTÈS BELTRÁN, La nissaga d’un xueta, pàgs. 7-11. Palma (Mallorca) : Lleonard Muntaner, 1995. (Llibres de la Nostra Terra ; 13). ISBN: 84-88946-14-7.