Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer. Revista S’Ull de Sol d’Alaior, p. 14, maig 1996
Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer. Revista S’Ull de Sol d’Alaior, p. 15, maig 1996
Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer. Revista S’Ull de Sol d’Alaior, p. 16, maig 1996