Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer.
Revista Ull de Sol d’Alaior maig 1996
Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer.
Revista Ull de Sol d’Alaior maig 1996
Josep Mascaró Pasarius: La història és la vida. Entrevista de Pere Reurer.
Revista Ull de Sol d’Alaior maig 1996