1981, 64 + 5 pàgs mecanografiades + 1 mapa.
El mapa es titula «Terme de Ferreries. Distribució geogràfica de la toponímia major» /J. Mascaró Passarius. – Escala 1:25.000. – 91 x 38 cm plegat a 27 x 17 cm. Inclou un mapa reduït de l’illa de Menorca amb la localització del terme de Ferreries.
Inclou l’escrit «La vila i el municipi de Ferreries», 5 pàgines mecanografiades, col·locades a dins el treball però sense enquadernar.
Aquesta obra va ser guardonada amb el Premi Josep Iglésies d’Onomàstica 1981, atorgat per la Societat d’Onomàstica de Barcelona.

No disponible en línia.

Premi Josep Iglésias el 1981