1923Neix el 13 de novembre a Alaior, Menorca, al carrer de la Reina, 43, avui carrer des Porrassar Nou.
1927La seva família es trasllada a Cuba.
1928Retorn de la família a Alaior i començament de la seva escolarització. Primer a l’escola La Salle i després a l’escola pública.
1929La família s’instal·la a Maó.
1930La família es trasllada a viure a la població del Castell, Menorca, al carrer de Ruiz i Pablo.
1931La família torna cap a Alaior.
1935Els seus pares es divorcien. La mare i els cinc fills es traslladen a Palma.
1939La seva primera feina: venda del diari Baleares. (13 de juliol). A l’article Una inolvidable y emocionante Hora cero JMP n’explica els detalls.
1942Treballa als tallers de Casa Buades Industria Metalaria. (de 15 de juliol a l’11 de setembre).
1942-1945S’allista a la Legió i va al quarter de Dar Riffien (Marroc), on va ser assignat d’ençà del primer moment a les oficines i a l’Equip d’Obsevació i Informació (que s’ocupava entre altres coses, de tasques cartogràfiques i topogràfiques). (mes de setembre).
1943Guanya el primer premi del concurs literari del quarter convocat sobre el tema: Alma legionaria. Ell va escriure el relat Sangre y nervio.
1944Nomenat redactor en cap del diari Mural de la Quinta Bandera de la Legión.
1945Comença la seva tasca periodística com a col·laborador del diari Menorca de Maó amb el relat El mercader del Zoco de Raisana. ( 21 de juliol).
1945Es llicencia i es reuneix amb la seva família que s’havia instal·lat a València i treballa de guixaire. (24 de setembre).
1946La família es trasllada a viure a Ciutadella. Allà coneix la que seria més tard seria la seva esposa Maria del Patrocinio Hernando Camps. (a la tardor).
1947Comença el Croquis turístico de la isla de Menorca i el Mapa arqueológico de Menorca. JMP va recórrer a peu i en bicicleta tots els camins i llocs de Menorca per a fer les enquestes toponímiques amb la intenció de fer un mapa on quedassin reflectits els topònims i els jaciments arqueològics. Aquesta feina no remunerada la podia dur a terme venent vetes, fils i sabons, a més d’altres objectes, als amos dels llocs que visitava, a més de fer encàrrecs i d’intermediari per a qui ho sol·licités, amb la intenció de guanyar uns doblers per a viure.
1947Viatja a Barcelona per motius professionals.
1951Culmina la publicació en làmines del Croquis turístico de la Isla de Menorca (12 làmines i un apèdix de 4 làmines) (Mahón, Imprenta Manuel Sintes Rotger). (mes de maig).
1951Es casa a Ciutadella dia 21 de juny amb Mª del Patrocinio Hernando Camps.
1951Participa a la II Exposición de Fotografías de Menorca organitzada pel Foto Club del Cercle Artístic de Ciutadella, i aconsegueix dos accèssits per les fotografies Sala Hipóstila i Taula de Torre Trencada. (mes de juliol)
1951Publica el Croquis arqueológico de la isla de Menorca. (1 làmina) (Ciutadella, Gabriel Camps). (mes de setembre).
1952Com a secretari del Foto-Club del Cercle Artístic de Ciutadella fa un Parlament de lloança en l’acte d’homenatge al Dr Alfredo Mallo, president del Foto-Club. (12 de juliol).
1952Comença la col·laboració amb el setmanari El Iris amb l’article Monumentos megalíticos del término de Ciudadela.(23 d’agost).
1952Comença les col·laboracions a la Revista Monte-Toro amb l’article Reductos megalíticos. (mes d’agost/setembre).
1952L’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Maó nomena José Mascaró Pasarius, José Allés Quintana i Josep Salord i Farnés, socis de mèrit i vocals de la Secció d’Estudis Menorquins, en reconeixement de les seves labors d’estudi o publicacions relatius a Menorca. (26 d’octubre).
1952Descobreix a Menorca els gravats rupestres de Biniguarda Vell, Alaior. (mes d’octubre).
1952Comença el Mapa general de Mallorca. Hi treballa fins a 1962.
1952Escriu els guions de dos documentaris del noticiari NODO titulats provisionalment Menorca indómita i Menorca la isla blanca y azul. Va acompanyar i assessorar els càmeres que es desplaçaren a Menorca per a filmar.
1952Publica els embrions de les cartes arqueològiques de diversos municipis menorquins: Ciutadella (agost, El Iris), El Mercadal (setembre, El Iris), Maó (octubre, Menorca), Ferreries (octubre, El Iris), Sant Lluís (novembre, Menorca), El Castell (desembre, Menorca) sota el nom de Monumentos megalíticos del término de…
1952-1956?Secretari del Foto Club del Cercle Artístic de Ciutadella.
1952-1961Dirigeix el setmanari El Iris.
1953Secretari de la Secció d’Estudis Menorquins del Cercle Artístic de Ciutadella. (des del mes de gener).
1953En una excursió amb G. Florit Piedrabuena, seguint un pla d’investigació sobre restes arqueològiques troben pintures rupestres d’una cova del lloc de Torre Llafuda i altres troballes pels voltants. (mes d’abril).
1953Fa la conferència Los grabados rupestres de Menorca» al Club Nàutic de Ciutadella. (mes d’abril).
1953Inicia les col·laboracions al diari Baleares: Los monumentos megalíticos de Serra de la Font. (25 de juliol ).
1953Pronuncia la conferència La cultura de los talayots en la Isla de Menorca a l’Institut Britànic de Barcelona. (27 d’octubre).
1953Fa una conferència a l’Institut Francès de Barcelona.
1953Publica dues làmines del Croquis turístico de Mallorca. (mes d’octubre).
1953Pronuncia la conferència La cultura de los talayots en la isla de Menorca a la societat del Cercle Artístic de Ciutadella. (24 de novembre).
1953Comença la col·laboració al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL): Las notas de prehistoria menorquina de don Gabriel Llabrés i Quintana
1953Comença les col·laboracions a la Revista Ibérica: Los talayots en la zona norte de Menorca.
1953Conjuntament amb Nina Camps Vives fan els escuts heràldics per al sostre del Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella. JMP va fer els dibuixos sobre paper i Nina Camps els va traspassar damunt peces de tauler i els va policromar d’acord amb les indicacions sobre els colors que JMP li donava.
1953Publica el Nomenclátor de Menorca. Catálogo de accidentes de la costa. Catálogo de fincas rústicas y breves notas arqueológicas. (Ciudadela. Gabriel Camps).
1953 o 1954És vocal de la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Balears.
1954Comença les col·laboracions a la Revista de Menorca de Maó: Las Cuevas prehistóricas de Els Tudons. (3 de gener).
1954Es fa soci de The British Institute. (5 de gener ).
1954Publica les Monografías menorquinas, per lliuraments, al setmanari El Iris. JMP en va ser el director des del principi. (6 de febrer).
1954Conferència La idea de Dios en el hombre prehistórico, organitzada per la Societat de Ciències de Palma, en el marc dels Seminarios de Formación. (7 d’abril).
1954Nomenat auxiliar de l’Archivo, Museo y Biblioteca de Maó. (mes d’abril).
1954Conferència a Pollença. (5 de maig).
1954Comença la publicació a El Iris, per lliuraments, d’Homenaje de Ciudadela al almirante Farragut. (22 de maig ).
1954Obté el primer premi del V Concurso Nacional de Fotografia organitzat pel Foto-Club del Centre Artístic de Ciutadella en la modalitat Contraluces. (23 de juny).
1954Comença la col·laboració a la revista Tramontana, editada per la Casa de Menorca de Palma: Los megalitos de Menorca encierran un capítulo entero de la historia del Mundo. Grabados y pinturas rupestres, mensajes milenarios de civilizaciones desaparecidas. Coautor amb Maurice Déribéré. (mes de juny).
1954S’incorpora a l’Equip de Recerques Submarines de l’Agrupació Excursionista de Catalunya, desplaçat a Menorca per explorar la cova de na Polida de Fornells. (mes d’agost ).
1954Participa a Son Bou a una exploració arqueològica submarina. (29 de setembre).
1954Conferència: La Prehistòria de la Isla de Menorca, a la Biblioteca Popular Francisco Tarazo de la Diputació de Barcelona a Granollers (Vallès oriental). (17 d’octubre).
1954Col·laboració a la revista Tramontana, editada per la Casa de Menorca a Palma (novembre, 2a època): El poblamiento primitivo de Son Bou.
1954Pren part en la constitució de l’Agrupació d’Estudis Oceanogràfics, en la qual JMP és el secretari i cap de les seccions d’arqueologia i geografia. (mes de desembre).
1954-19–?JMP Dirigeix les Monografías menorquinas. La primera que es va publicar va ser El Acta de Constantinopla, per José Salord, Pbro.
1954Primera col·laboració a la revista Ampurias: Las cuevas prehistóricas y los grabados rupestres de Menorca núm. 15-16 (1953-1954).
1954Publica Homenaje de Ciudadela al almirante Farragut (Monografías menorquinas, 4) (Ciudadela, José Allés Quintana).
1954Publica Las Taulas. Contribución al conocimiento de la prehistoria de Menorca. (Monografías menorquinas, 5). (Ciudadela, José Allés Quintana).
1954Mapa Turístico de Menorca 2a edición (Talleres Al.lés). 1 full plegat, 24 cm.
1954Plano de Ciudadela con el proyecto de ampliaciones urbanas del patronato Virgen de Monte-Toro, entidad benéfica de construcción. Ciudadela (Menorca). (Talleres Al.lés). 1 full plegat, 24 cm.
1955Publica la separata La religión en la toponimia de Menorca a la Revista Monte Toro. Número 120. (mes de febrer).
1955Col·laborador de la «Comisaría Insular de Excavaciones de Menorca».(des del 2 de febrer).
1955Conferència a la Sección de Ciencias y Artes del Centro Excursionista de Cataluña. (7 de març).
1955Corresponsal informativo de los Servicios CIFRA (información nacional) i ALFI (información deportiva) de la Agencia EFE». (des del 8 de març).
1955Fa una conferència La Prehistòria de Menorca, a l’Ateneu científic, literari i artístic de Maó, amb projeccions de diapositives. (18 de març).
1955Fa conferència La Prehistoria de Menorca, al Patronato San Juan Bautista de La Salle d’Alaior. (21 d’abril).
1955Corresponsal gráfico e informativo» del diari Baleares. (des del 27 de maig).
1955Comença les col·laboracions a la premsa peninsular: La Vanguardia, ABC, Pueblo…com a corresponsal de l’ Agencia EFE.
1955Designat col·laborador oficial del Plan Nacional de Excavaciones Arqueológicas Submarinas dentro de la isla de Menorca, «confiriéndole con ello la autoridad de la Comisión designada a este objeto por el Ministerio de Educació Nacional, para intervenir en todo trabajo que se efectue en las costas de la Isla con finalidades arqueológicas o que pueda proporcionar hallazgos de interés arqueológico» (signat J. de C. Serra Ràfols). (30 de juny).
1955Participa a la VIII Reunión Anual de Arqueología com a co-delegat insular del Plan Nacional de Excavaciones Arqueológicas Submarinas, representant Menorca, a Badalona. (23 d’octubre).
1955Publica Itinerario turístico de Menorca. Primera parte. (Monografías menorquinas, 13). (Ciudadela, José Allés Quintana).
1955Mapa arqueológico de la Isla de Menorca. 2ª ed. Ciudadela. (Imp. de Gabriel Camps). 1 mapa en blanc i negre de 47 x 68 cm.
1956Participa en els actes d’una Festa Menorquina, organitzada per la Casa de Menorca a Palma conjuntament amb Amigos de Mallorca i Agrupació Fotográfica Mallorca, en pro de la germanor balear, celebrada en el Círculo de Bellas Artes. Fa una projecció comentada de diapositives en color titulada «Paisajes típicos y monumentos megalíticos de Menorca».(22 de gener).
1956?Fa una projecció de diapositives comentades amb el títol Paisajes típicos y monumentos megalíticos de Menorca al Col.legi Sant Francesc de Palma. (8 de gener).
1956Obté la llicència per a fer exploracions submarines com a escafandrista autònom, atorgada per la Comandancia Militar de Marina de Menorca. (10 d’agost).
1956Participa en l’Entronització Submarina de la Mare de Déu del Toro feta entre la Farola i el castell de Sant Nicolau de Ciutadella. (5 d’agost).
1956Publica «El poeta de Menorca» dins la Monografía menorquina, 24, Ángel Ruiz y Pablo: Poeta de Menorca de Pedro Hernández Sastre i altres autors. (Ciudadela, José Allés Quintana).
1956Mapa turístico de Menorca. 2º ed. Ciudadela (Menorca) (Talleres Al-lés). 1 full de 323 x 448 mm, plegat.
1956Croquis turístico de la isla de Menorca del general de las Islas Baleares. Escala 1:31 250. Mahón: (Imprenta Manuel Sintes Rotger). 1 mapa en 12 fulls de 31 x 44 cm en color + 7 fulls de nomenclátor. ( Mides muntat : 90 x 155 cm).
1956Publica Los caminos militares romanos de Menorca (Monografías menorquinas, 23) (Ciudadela, José Allés Quintana).
1956-195- ?Dirigeix les Monografías mallorquinas (col·lecció Talaiot).
1957-196?Dirigeix la revista mallorquina Tramontana. (des del mes de gener).
1957Es trasllada a viure amb la seva família a Palma a la plaça de Francesc García Orell, també coneguda per plaça de les Columnes i plaça Redona (mes de gener).
1957Rep el Premi Jaume I d’Investigació Històrica per Els Monuments megalítics a l’illa de Menorca de l’Institut d’Estudis Catalans. Publicat l’any 1958. (23 d’abril).
1957Participa als actes organitzats per l’Obra del Diccionari (Alcover- Moll) per a retre homenatge a la memòria de Mossèn Alcover. (1 de novembre).
1957Assisteix com a delegat informador de la premsa local i de l’Agència de Madrid al Vè Congrés internacional del Quaternari, celebrat entre el 10 i 13 de setembre a Mallorca.
1957És membre del jurat dels premis Francesc d’Albranca de narracions curtes sobre Menorca, patrocinats per l’editorial Atlante i la Casa de Menorca a Palma.
1957L’Estudi General Lul·lià adopta el Mapa General de Mallorca de JMP per a la confecció d’un fitxer toponímic mallorquí, i Francesc de B. Moll li encarrega la seva redacció.
1957Publica Heráldica menorquina ( Monografías menorquinas, 35). (Ciudadela, José Allés Quintana).
1957A cala Pi (Llucmajor) descobreix un gravat rupestre a l’interior d’una cova prehistòrica d’enterrament.
1957?1958?Pronuncia la conferència Los Grabados Rupestres en Menorca al Cercle Artístic de Ciutadella.
1958És part del jurat dels premis Francesc d’Albranca, de relats curts sobre Menorca, convocats per la revista Tramontana, editada per la Casa de Menorca a Palma. (mes de gener).
1958A més de col·laborador és redactor del diari Baleares. (des de primer de febrer).
1958Publica Els monuments megalítics a l’illa de Menorca (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans).
1958Fa la introducció juntament amb Josep Salord i Farnés de la publicació facsímil de l’Acte sobre la desgràcia de Ciutadella fet en la ciutat de Constantinoble a 7 de octubre de 1558.
1959Obté la llicència de conducció de ciclomotors fins una cilindrada no superior als 75 c.c. (10 de setembre).
1959És el soci actiu número. 35 del Centro de Estudios Interplanetarios i Delegat de la Sexta-Zona de Baleares del 14 de setembre de 1959.
1959Comença les col·laboracions a la revista Mundo Subacuático, de la qual Antoni Ribera Jordà és el director.
1959Publica Arqueología submarina de Menorca (Monografías menorquinas, 42). (Ciudadela, José Allés Quintana).
1959Localitza un talaiot situat a Son Lluc, al puig de Son Corb a Son Servera.
1960Fa la primera col.laboració a la secció Díganos ud. algo del diari Baleares. Publica l’article: En Mallorca aún quedan vagabundos (24 de febrer 1964. pàgina 4).
1960Ingressa a la Societat Arqueològica Lul·liana. (27 de febrer ).
1960Membre del jurat del I Concurs Teatral de Ràdio Popular de Menorca. (mes d’abril).
1960El director de l’Escuela Topográfica de Madrid, José M. Torroja, li demana la col·laboració per a la revisió de la toponímia de diversos fulls del Mapa Topográfico Nacional i dia 6 ell accepta revisar els fulls corresponents a Mallorca, Menorca i Cabrera. (5 de maig).
1960Comença la col·laboració al Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma amb la comunicació: La toponimia de Mallorca.(octubre-desembre).
1960Fa la comunicació La aportación española a la Bibliografia Submarina Mundial al Ir Congrés d’Activitats Subaquàtiques. Barcelona.
1960Publica D.Gabriel Llabrés Quintana i Menorca (Monografías menorquinas, 44) (Ciudadela, José Allés Quintana).
1960Comença l’aprenentatge de l’anglès amb un professor nadiu, Robert James Kenyon.
1960Rep el Premi Ciutat de Palma 1960 Josep Maria Quadrado per La Cultura de los Talaiots. Contribución a su conocimiento.
1961Comunicació al III Congresso Internazionale di Archaelogia sottomarina. Barcelona 1961, Bordighera 1971: El tráfico marítimo en Mallorca en la antigüedad clásica.
1961Publica Notas de prehistoria menorquina (Monografías menorquinas n. 52). (Ciudadela, José Allés Quintana).
1962Fa una conferència, en castellà i en anglès, amb exposició de diapositives en color al Centro Internacional Luís Vives titulada Mallorca prehistórica amb el següent guió: 1) La Mallorca que el turismo no conoce, 2) Poblados fortificados y tumbas de hace tres mil años i 3) Arqueología submarina de Mallorca. (27 de juliol).
1962Fa la conferència Prehistoria de las Baleares, a l’acte de cloenda del III Consejo de Actividades Culturales del SEU de Cataluña y Baleares, al saló de sessions de la Diputació Provincial, a Palma. (5 de novembre).
1962Acaba i publica el Mapa General de Mallorca.: Croquis topográfico a escala aprox. 1:31.250 . Mahón. (Imprenta M. Sintes). 68 fulls de 31,5 x 43 cm, en color.
1962Mapa arqueológico de la isla de Menorca . 2ª ed. Escala 1: 76.899. Ciudadela : (Imprenta Gabriel Camps). 1 mapa en color.
1962Plano General de Palma y alrededores . 1:11 111. Palma de Mallorca. (Gráficas Miramar). 1 pla en 12 fulls de 49 x 69 cm, en color.
1962Comença les col·laboracions a la revista Lluc. Conjuntament amb Cristòfor Veny hi publica Quatre lingots de plom romans.
1962És un dels membres fundadors de l’Obra Cultural Balear.
1962Fa la conferència Monumentos Prehistóricos en La Puebla al Salón-Biblioteca de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de la Pobla. (22 de desembre).
1962Publica Contribución al conocimiento de la primera edad del bronce en Mallorca conjuntament amb Bartomeu Font Obrador. Palma de Mallorca, J. Mascaró Pasarius. (Col·lección Talaiot de Monografías mallorquinas,2) .
1962Publica Tipologia de los monumentos megalíticos de Mallorca conjuntament amb Bartomeu Font Obrador. Palma de Mallorca, J. Mascaró Pasarius. (Col·lecciónTalaiot de Monografías mallorquinas, 3) .
1962Publica la traducció de l’obra Some Rock-cut Tombs and Habitation Caves in Mallorca amb el títol de Cuevas Artificiales funerarias y de habitación de Mallorca de W.J. Hemp. Palma de Mallorca, J. Mascaró Pasarius. (Col·lección Talaiot de Monografías mallorquinas,1) .
1962Rep el Premio de los Premios Ciudad de Palma 1962.
1962-1967Publica el Corpus de Toponimia de Mallorca (6 volums). Editat per J. Mascaró Pasarius.
1963Es fa soci de l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. (1 de gener).
1963Publica El talaiot de Sant Agustí Vell a Cuadernos Tramontana. Palma de Mallorca, Casa de Menorca.
1963-1980Nomenat vocal de la Junta de Govern de la Societat Arqueològica Lul·liana. (11 de març ).
1963Viatja a Menorca amb Bartomeu Font Obrador, Gabriel Llompart i Cristòfor Borràs, per a estudiar detingudament monuments prehistòrics menorquins, pel que fa a la seva morfologia i per a comparar-los amb els mallorquins i sards. (segona quinzena de març).
1963Entra a formar part de l’equip d’entrevistadors a l’empresa INSO.SL (Investigaciones Sociológicas Madrid). (29 d’abril).
1963Fa la conferència Prehistòria de Ses Salines a Les Salines (mes de maig).
1963Fa la conferència Prehistoria de Llucmajor al saló de sessions de l’Ajuntament de Llucmajor, amb projecció de diapositives de monuments prehistòrics, en el marc dels actes culturals celebrats amb motiu de la Festa de la Hispanitat. (12 d’octubre).
1964És «Vocal de prensa y propaganda» de la Casa de Menorca a Palma. (mes de març).
1964Rep el Premi Josep Puig i Cadafalch d’Arqueologia per Prehistoria de las Balears. (23 d’abril).
1964Assisteix al sopar-homenatge al poeta Llorenç Moyà Gilabert, que es fa amb motiu de l’aparició del seu llibre El fogó dels jueus, premi Ciutat de Palma de teatre. (6 de maig).
1964Fa la conferència Prehistòria de Mallorca i monuments megalítics d’Alaró, organitzada a Alaró per la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Baleares. ( 5 de juny).
1964Rep un homenatge de simpatia i admiració de la Casa de Menorca a Palma. (14 de juny).
1964S’inaugura una exposició d’artistes del Baleares a les Galerías Costa de Palma. Una de les obres és el gran mapa de Mallorca de JMP. (14 de juliol).
1964Viatja a Menorca i s’hi està durant uns dies per motius professionals.(13 d’octubre).
1964Associat amb George Bowden, es converteix en fabricant de guitarres clàssiques espanyoles amb l’objectiu d’exportar-les a Anglaterra, al Canadà i als Estats Units.
196- ?Presideix la Casa de Menorca a Palma.
1964Publica Coves, talaiots i altres megàlits de la comarca de Sa Pobla. (Imprenta Politécnica de Palma).
1964Publica les traduccions dels articles Notes on the “megaliths” of south-eastern Italy as related to Eurasian “megaliths” amb el títol d’ Observaciones sobre los” megalitos” del Sudeste de Italia relacionados con los Eurasianos, de Franco Biancofiore, Rock-cut tombs in Mallorca and near Arles in Provence amb el títol Cuevas artificiales funerarias de Mallorca y de Arles (Provence) de W. J. Hemp, i The Cave of San Bartolomeo, Sardínia, amb el títol La cueva de San Bartolomeo, d’Enrico Atzeni. (Col·lección Talaiot de las Monografías mallorquinas, 4).
1964Publica Prehistoria de Alcudia. Avance del catálogo de sus monumentos megalíticos, separata de La Sección histórica del Archivo Municipal de la fidelísima ciudad de Alcúdia, de J. Lladó i Ferragut. (Palma, Imprenta Sagrados Corazones).
1965Fa un parlament a l’acte d’homenatge que la redacció del diari Baleares fa a l’equip balear triomfador del programa de televisió La unión hace la fuerza. (7 de gener).
1965A l’acte d’homenatge del Majorca Daily Bulletin a mossèn Antoni Pons, amb motiu d’haver estat premiat amb el Premi dels Premis Ciutat de Palma, JMP sol·licita públicament la medalla al mèrit turístic per al diari anglès. (12 de gener).
1965Vocal de propaganda de la Casa de Menorca de Palma. (20 de febrer).
1965Acompanyat de Francisco Pérez, descobreix un talaiot i un turó fortificat a la Vall de Sóller. (a primers de juny).
1965Fa la conferència Menorca: geografía e historia, a l’Hermandad de los Santos Cosme y Damián. (11 de juny).
1965Presideix la Casa de Menorca a Palma. (Sabem que en aquesta data ja ho era).
1965El delegat provincial a les Balears del Ministeri d’Educació Nacional li encarrega oficialment la redacció de l’Inventario resumido de monumentos y restos prehistóricos y protohistóricos de Mallorca y Menorca a efectos de su protección oficial. (28 d’agost).
1965Fa els gràfics del llibre 50 excursiones a pie por la isla de Mallorca de Gabriel Font Martorell.
1965Publica, en edició bilingüe, el llibre Menorca la isla blanca y azul/The white and blue island. (Palma, J. Mascaró Pasarius).
1965Publica un petit Mapa de Menorca y planos de Mahón y Ciudadela, en espanyol i en anglès. (Gráficas Miramar).
1965Publica una versió modificada del Mapa Arqueológico de Menorca. (Palma, Gráficas Miramar).
1966Director de la secció cartogràfica recentment creada al diari Baleares. (a primers d’any).
1966Fa la conferència Cultura prehistórica balear amb projecció de diapositives a l’Escola de Turisme de Palma. (5 de febrer)
1966Fa la conferència, en anglès, Mallorca: An open air archaeological museum al Club Internacional del Terreno. (28 de febrer).
1966-1969Participa, com a historiador i assessor històric, en el documentari L’ aventura dels catalans de TVE a Catalunya – Alguns episodis de Catalans a l’Àfrica són: Programa 1: Pròleg ; 2: De Mallorca a Algèria ; 3: Del Cristianisme a l’Islam, Anselm Turmeda ; 4:L’illa de Djerba.
1966És vocal de Cultura de la Casa de Menorca a Palma.
1966Publica Un «incunable» de la arqueología española: Carta arqueológica de Migjorn Gran (Menorca),1817-1966 (Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona: Instituto de Prehistoria y Arqueología).
1967És jurat dels Premios de Urbanismo 1966 per les festes de Sant Antoni. (mes de gener).
1967Es constitueix una junta de govern i és vocal de Premsa i Propaganda de la Casa de Menorca a Palma. (12 de febrer).
1967Va a Madrid per a fotografiar els toros de Costitx.(mes de març).
1967Viatja a Menorca amb Bartomeu Enseñat per a visitar els principals monuments arqueològics de l’illa i el museu arqueològic de la Casa de Cultura. (10 de març).
1967Participa, com a convidat al col·loqui, en el cicle de conferències-col·loqui organitzades per l’Escola de Turisme de Balears a l’Aula Magna de l’Estudi General Lul·lià. Aquesta primera conferència és impartida pel pare Salvador Cabot Rosselló, que és presentat per Felipe Moreno Rodríguez. (11 de maig).
1967Participa, a Barcelona, en l’homenatge a Eduardo Ripoll Perelló, fent un parlament. En aquest acte Bartomeu Font Obrador i JMP representen la Societat Arqueològica Lul·liana, l’Obra Cultural Balear, l’Estudi General Lul·lià i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. Durant aquest esdeveniment es va produir una anècdota recollida en un article. (principi de juliol).
1967Fa la conferència La arqueología y la prehistoria en Baleares a la sala d’actes del Club del Universitario de Palma, dins el cicle de conferències Baleares, centro del Mare Nostrum. (18 de novembre).
1967Participa al X Congreso Nacional de Arqueología, Menorca 1967, amb la comunicació La taula como símbolo taurolático.
1967Participa en l’exploració de les aigües de l’Illa del Sec de la badia de Palma. L’excavació arqueològica submarina de la nau grega del segle IV a.C. es va fer amb el vaixell de guerra Poseión. A la fotografia de l’enllaç hi surten. A l’esquerre Catalina Enseñat, co-directora de l’excavació de la jornada, parlant amb JMP i, més a la dreta Tomeu Enseñat, entre altres, davant l’estesa de fragments d’àmfora i altres tipus de ceràmica procedents de la nau grega enfonsada.
1967Publica Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y protohistóricos de Mallorca y Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y protohistóricos de Menorca. Palma de Mallorca. Ministerio de Educación y Ciencia.
1968Rep un homenatge de la Casa de Menorca a Palma pels mèrits assolits amb les seves investigacions arqueològiques. (14 de febrer)
1968Rep el Siurell de Plata al Mejor Mallorquín del Año 1967 del diari Última Hora. (mes de gener).
1968Fa una conferència al «salón rojo» del Cercle de Belles Arts de Palma sobre arqueologia balear acompanyada d’una projecció de diapositives en color. (10 de febrer).
1968Fa una conferència al Círculo Mallorquín sobre prehistòria balear, il·lustrada amb la projecció d’una pel·lícula en color del monuments prehistòrics de les nostres illes, dins el cicle de conferències Prehistoria i Folklore. (19 de febrer).
1968Accepta la proposta del president honorari Epifanio de Fortuny de pertànyer a l’ Institut de Culture Mediteranée com a representant a les Illes Balears. (mes de febrer).
1968Acompanyat de Bartomeu Font Obrador, Bartomeu Enseñat i T. Martí Descloux, visita els Antigons a Santa Maria. Examinen objectes d’interès arqueològic que allà han aparegut i també un curiós pou que té unes grans pedres en el revestiment interior que semblen col·iocades amb tècnica talaiòtica. (mes de febrer).
1968Fa la conferència Puntos oscuros de la historia de Mallorca a la Congregació Mariana de Palma. (14 de febrer).
1968Nomenat membre corresponent a la Real Academia de la Historia. (23 de març). El títol d’acadèmic el va rebre el dia 15 de desembre.
1968Obté el carnet de cotxe. Un article-relat de JMP n’explica els detalls. (mes d’abril).
1968Homenatge de la Societat Arqueològica Lul·liana a JMP per la culminació del Corpus de Toponimia de Mallorca. (12 de maig).
1968Es desplaça, a petició de l’Ajuntament de Maó, a Menorca per tal d’esbrinar el valor arqueològic de la pedra mil·liar trobada a una paret de la fincaTorrelló de ses Llorences. (mes de maig).
1968Pen part, com a representant de Menorca, a la comissió organitzadora de l’homenatge a l’agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, patrocinat per Eliseo Feijoo, subdirector de Baleares. (mes de juliol).
1968Publica el Plano General de Palma y alrededores (12 fulls). Palma de Mallorca, Ed. J. Mascaró Pasarius. Graficas Miramar. L’esdeveniment va generar una notícia a la premsa. (21 de setembre). JMP mostra el pla de Palma muntat.
1968Col·laborador de la publicació local Ciudad de Alcudia, el nombre 1 de la qual surt el mes d’octubre.
1968Fa la conferència Prehistoria de Alcudia y su comarca al local social del Club de Alcudia. Acompanya la conferència amb una projecció de diapositives. (20 de desembre).
1968És secretari dels premis Siurell de plata i dels nous premis Siurell de Fang.
1968Pren part en la Fundació del Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas.
1968Participa al XI Congreso Nacional de Arqueología, Mérida, amb la comunicació Antiguos depósitos de agua de las Baleares. Contribución al conocimiento de la captación y conservación de agua en los poblados y cuevas de habitación prehistóricos.
1968Publica la Prehistoria de las Balears. Palma, Ed. J.Mascaró Pasarius.
1969Publica el Mapa Turístico de Menorca, que inclou el pla de Maó. Imprempta
1968Premi Dr. Joan Ramis i Ramis d’Història i Arqueologia de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó per l’obra Las Taulas: testimonio de la fe religiosa y de la capacidad creadora de los paleomenorquines.
1968Rep un homenatge de l’Ajuntament de Palma en reconeixement i gratitud pels rellevants mèrits en favor de la ciutat. (31 de desembre).
1969Conferència amb projecció de diapositives a l’Escola de Turisme de l’Estudi General Lul·lià de Palma, sobre el tema Cultura Prehistórica Balear. (primers d’any).
1969Fa la conferència Toponímia de Bunyola organitzada per la parròquia del poble de Bunyola. (mes de febrer?).
1969Publica el primer fascicle de la Historia de Mallorca. (23 d’abril )
1969Participa amb Antoni Sbert Nicolau en el «VII Gran Premio Internacional, Rally Mediterráneo Atlántico» (Barcelona, 30 d’abril-Lisboa, 28 de maig) amb el Renault matrícula PM 937, propietat d’Antoni Darder Andreu. En l’etapa que va Sindra a Estoril van fer aturada al cap de la Roca, la terra més occidental d’Europa des d’on van partir les caravel.les de Portugal en la recerca de nous móns.
1969Pronuncia una conferència sobre prehistòria de Santa Maria, amb projecció de diapositives, a la sala d’actes del convent de les monges, La conferència és en el marc d’un acte en homenatge a la poetessa Maria Antònia Salvà en el centenari del seu naixement. (8 de setembre).
1969Participa, parlant sobre història de Mallorca, en el Curso de capacitación de actividades de tiempo libre, a l’alberg de la Victòria de la Secció Femenina, dirigit a alumnes del curs de Magisteri. Hi havia 83 alumnes procedents de Madrid, Girona i les Balears. (mes de setembre).
1969Pronuncia una conferència al Saló Gòtic de l’Ajuntament de Ciutadella en ocasió del XXXVI è aniversari de la Fundació de Falange.(28 d’octubre).
1969Fa una conferència a Menorca, possiblement a Maó. (29 d’octubre).
1969El mes de novembre és a Barcelona i va al Pirineu per a fotografiar dòlmens.
1969Fa la conferència Prehistòria de Mallorca al Foment de Cultura de Muro. (12 de desembre).
1969És a La Manxa per a visitar els túmuls de Motillas i La Platera (Ciudad Real). Li van donar un diploma de l’ordre dels escuders anomenats Sanchos.
1969És comissari esportiu del Ral·li Mallorca.
1969És informador-corresponsal del Centre d’Estudis Interplanetaris.
1969És Vocal de Prensa y propaganda de la Casa de Menorca a Palma.
1969Patrocina i promou el Concurso Escolar de Arqueología a Menorca.
1969Publica el Nomenclátor del Plano general de Palma y alrededores. Palma de Mallorca, Ed. J. Mascaró Pasarius.
1970És nomenat vocal de Premsa i Propaganda de la Junta Directiva de la Casa de Menorca a Palma. (8 de febrer).
1970Patrocina i pren part en l’organització del diari Baleares del Concurso de Historia y Arqueologia Mallorquinas.(14 de febrer).
1970Va a Menorca, embarcat en el vaixell Little-Rock de la Sisena Flota dels Estats Units, per a assistir a la descoberta d’un monument a l’almirall Farragut a Ciutadella.
1970Participa en el IV Congrès International d’Archéologie Sous-marine (Nice,1970) amb la comunicació Avance a la Carta Arqueológica Submarina de Mallorca. (mes d’octubre).
1970Va amb Miquel Roig i Antoni Prohens a Son Toni Amer a veure un jaciment arqueològic que havia trobat el propietari de la possessió.(finals d’octubre).
1970Fa la conferència Los monumentos megalíticos de las Islas Baleares i projecta una pel.lícula sobre el tema.a l’auditori del Museu Arqueològic de Barcelona. (26 de novembre).
1970Fa part del jurat qualificador del concurs Ideas para el emblema de la ciudad de Manacor amb Jaume Lladó Ferragut i el prevere Jaume Lliteras, en el qual va ser premiat el projecte d’Antoni Riera Nadal en la segona convocatòria. (mes de novembre).
1970És a Elx i visita la cova de Parpalló, que va ser excavada per Lluís Pericot, i les runes d’Illice.
1970Va a les ruïnes de Lucentum, a Alacant, amb Antonio Finia Moyano. (10 de novembre).
1970És soci del Clube Português de Automoveis Antigos.
1970Escriu el guió, com a documentalista, del programa Els palaus de Mallorca per a TVE.
1970Forma part de la comissió executiva del Patronato Provincial de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de las Islas Baleares.
1970-1975És coordinador, coautor i editor de la Historia de Mallorca (5 volums).
1970Publica la Carta arqueológica del término de Campos conjuntament amb Cosme Aguiló Adrover. (BSAL).
1970Publica la Carta Arqueológica de Santanyí, conjuntament amb Cosme Aguiló Adrover. (BSAL).
1971Va a Sevilla a veure El Alcázar. (mes de març).
1971Fa la conferència La prehistoria de Mallorca y su riqueza monumental a la Congregació Mariana. (4 de març).
1971Rep el premi nacional de premsa del Grupo Sindical Nacional de Auto Escuelas. (mes de juny).
1971Va a Jaén. Visita Ciutat i castell de Sta. Catalina, Úbeda, Sierra de Cazorla, Baeza,Linares, Bailén. El dia 10 va a Granada, on visita els dólmens de la Peña de los Gitanos, situats a Montefrío.El viatege acaba el dia 12 a Cartagena. (mes d’octubre).
1971El mes de juliol o el mes d’agost col·labora en els Cursos de Capacitación de Actividades de Tiempo Libre celebrats a l’Albergue de Juventudes «Crucero Baleares» en el turno de Magisterio de la Sección Femenina del Movimiento.
1971És a Tunísia, a l’oasi Sidi Bou Said. (14 d’octubre).
1971Fa la conferència El excursionismo como tema a la Sala d’Actes de la Joventut Antoniana, a Palma.(23 d’octubre).
1971Fa la conferència Arqueologia de Manacor organitzada pel Club Perlas y cuevas Manacor, a la Casa de Cultura.
1971Comença la secció Los domingueros del diari Baleares. La secció de JMP es pot llegir a la pàgina 27 del diari enllaçat. (29 d’octubre).
1971Fa la conferència Arqueología submarina de Mallorca, il·lustrada amb diapositives, al saló d’actes de la Congregació Mariana de Palma.(19 de novembre).
1971Fa una conferència a Sant Joan. (mes de desembre).
1971És col·laborador de la revista Perlas y Cuevas de Manacor.
1971Fa una conferència al CRIS (Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas) , a Barcelona sobre arqueologia submarina.
1971Forma part del jurat dels premis Ciutat de Palma 1970.
1971Participa al XII Congreso Nacional de Arqueología, Jaén 1971. Hi presenta la comunicació: Biniaiet (Mahón, isla de Menorca). Excavaciones de A. Vives- F. Hernández Sanz (1916), conjuntament amb Juan Hernández Mora.
1971Publica la Carta arqueológica del termino municipal de Alayor. (Ajuntament d’Alaior).
1971Publica Carta arqueológica del término municipal de Ciudadela, conjuntament amb Magda Marroquín Camps.(Separata de la Revista Balear).
1972Participa com a copilot del Rochet Schneider amb Jaume Julià com a pilot, al Ral·li de Barcelona-Sitges de cotxes antics i obtenen el 5è premi. Del 13 al 15 de febrer)
1972Fa la conferència Problemas de la prehistoria balear al Círculo Mallorquín. (2 de març).
1972Participa amb Antoni Sbert Nicolau a la Primeira Volta a Portugal em Automóveis Antigos (Porto, 20 de maig, Lisboa-28 de maig) amb el Renault matrícula PM 93, propietat d’Antoni Darder Andreu.
1972Fa unes xerrades al Turno de Juventudes Albergue Crucero Baleares. Eren grups d’al·lotes de totes les províncies d’entre 17 i 21 anys afiliades a Juventudes de la Sección Femenina. (els dies 21, 24 i 29 d’agost ).
1972Rep el premi nacional de periodisme Autoescuela 1972 convocat per l’Agrupación Sindical Provincial Autónoma de Propietarios y Directores de Auto Escuelas de Baleares.(3 d’octubre).
1972Fa una conferència sobre arqueologia balear per als socis del Club Perlas. (mitjans d’octubre).
1972Planifica, dirigeix i du a terme unes excursions culturals quinzenals, dirigides a alumnes i a professors dels centres escolars de Mallorca. Aquestes excursions són organitzades pel diari Baleares.
1972Publica la Carta arqueológica de Llucmajor, dins la Historia de Llucmajor de Bartolomé Font Obrador.
1972Fa la conferència Campanet y la arqueología. Arqueología en Mallorca, amb projecció de diapositives, a la sala d’audicions Bernat Salas de Campanet. (finals de novembre).
1972- 197-?És vocal del Foment de Turisme. Quan Antoni Garau Mulet era President del Foment del Turisme, JMP i Lluís Ripoll dirigien la Comissió de Belles Arts i Defensa del Territori.
1973Comença la secció ¿Qué desea saber? al diari Baleares. La secció de JMP es pot llegir a la pàgina 4 del diari enllaçat.(dia 17 de gener).
1973Rep un homenatge dels companys del diari Baleares en un dinar a Can Perdiueta (Portals Vells) conjuntament amb altres tres companys de la redacció (Antoni Pizà, Miguel Àngel Martínez Campos i Miquel Àngel Riera) per haver estat recentment premiats. (26 de gener).
1973El mes de febrer forma part de la junta del Moto Club Mallorca.
1973Nomenat Consejero Insular de Bellas Artes pel Ministerio de Educación y Ciencia. (mes de febrer ).
1973Fa una conferència sobre història de Mallorca a Binissalem, organitzada per la Sección Femenina i dirigida principalment a les al·lotes que han de complir el «Servicio Social». (mes de febrer).
1973Fa una conferència a Santa Eugènia, al local del Centre Catòlic, sobre història de Santa Eugènia. (mes de febrer).
1973Fa una conferència a l’Instituto Balear de Estudios de Dirección Empresarial de Palma. (16 de març).
1973És membre del jurat del Concurs de poesia, prosa i glosat que s’organitza a Algaida.
1973Fa la conferència Historia de las Baleares, amb projecció de diapositives, a la sala del Centre Recreatiu de Campos, organitzada per la Escuela de formación de la Sección femenina. (primers d’abril).
1973Fa la conferència Transcendència de la romanització de la comarca de Manacor, segle II aC a segle V dC. a la Casa de Cultura (Obra Social de la Caixa d’Estalvis de Balears) de Manacor. (26 d’abril).
1973Assisteix a Cartagena a les I Jornadas de Arqueología Submarina, com a membre de la Junta de Govern del Servei d’Excavacions Arqueològiques Submarines de Balears. (7 de maig).
1973Fa la conferència Algunos aspectos de la historia de Mallorca a la Congregació Mariana de Palma. (15 de maig).
1973Viatja a Menorca, com a delegat insular de Belles Arts, per a rebre i acompanyar el Dr. David H. Trump i un grup d’arqueòlegs anglesos. Visiten els monuments megalítics de l’illa. (finals de maig).
1973És elegit acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. (25 de juny).
1973Fa una conferència a la Sala Capitular de l’Ajuntament d’Alaior. Finalitzat l’acte li és atorgada una placa que diu: El Ayuntamiento de Alayor a don José Mascaró Pasarius, en prenda de cordial felicitación, sincera gratitud y apoyo moral, por consagrar su vida a la noble misión de la investigación en el difícil campo de la arqueología e historia. Alayor 10 de agosto de 1973. El Alcalde. (10 d’agost).
1973Fa de glosador del desembarcament de les primeres forces de Jaume I a Santa Ponça. (9 de setembre).
1973Fa la conferència La cristianització a Mallorca, en els actes de commemoració del primer centenari de l’església parroquial de Campos. (17 de setembre).
1973Escriu el pròleg del llibre Mallorca bajo el mar d’Arturo Pomar. Palma de Mallorca, Ed. Cort.
1973Fa la conferència Los judíos conversos de Mallorca (1a part) a la Congregació Mariana de Palma.
1973Publica Conquista de Mallorca por el Rey Don Jaime I. Ayuntamiento de Calvià.
1974Ponuncia una conferència amb projecció de diapositives, organitzada per la Cooperativa San Crispín, al Salón Alayor sobre Toponímia i onomástica al servicio de la arqueología. (21 de març).
1974Publica 30 excursiones en coche por Mallorca. Palma de Mallorca, Ed. J. Mascaró Pasarius. (mes d’abril).
1974Fa la conferència Prehistòria de Campanet, amb motiu de la celebració del Festival de la Cultura a Campanet.(10 de juliol).
1974Presenta l’acte d’afirmació legionària prèvia a la visualització de la pel·lícula Novios de la muerte al cinema Versalles de Palma. (11 de setembre).
1974Xerrada sobre el possible origen i les característiques dels primers pobladors de Mallorca, en el marc de la 2a Assemblea Provincial de Teleclubs celebrada a l’Escuela de Maestría Industrial de Palma. (14 de setembre).
1974Fa la conferència Los judíos conversos de Mallorca: azares del pasado, realidad del presente y perspectivas del futuro (2a part), a la Congregació Mariana de Palma. (24 d’octubre).
1974Pronuncia la conferència Llucmajor hace 3.000 años, a Llucmajor. (mes d’octubre).
1974És vocal del Patronato del Museo local de Calvià.
1974Fa una semblança de l’illa d’Eivissa en el programa Nuestra región de Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona.(27 de desembre).
1974Fa la conferència Prehistòria de Santanyí, en el marc de les festes de Sant Andreu, a Santanyí. (29 de setembre).
1974Escriu el pròleg del llibre Un médico se asoma al abismo de Bartolomé Mestre Mestre. Palma de Mallorca, Ed. J. Mascaró Pasarius.
1974Participa al VI Symposium de Prehistoria Peninsular de la Universidad de Barcelona amb la ponència Romanización de Mallorca contribución al estudio de la romanización de los términos municipales de Alcúdia, Sa Pobla y Muro, dins Prehistoria y arqueología de las Islas Baleares.
1974Pronuncia la conferència Prehistoria de las Baleares a una aula de l’Hospital Provincial de Palma.
1974Rep el premi Luis R. Amorós d’Arqueologia Balear de la Societat Arqueològica Lul·liana corresponent a1972 conjuntament amb Bartolomeu Font Obrador, pels capítols I i II del volum I de la Història de Llucmajor.
posterior al 1974Participa acompanyat d’ Antoni Sbert Nicolau al Ral·li Barcelona-Sitges amb el Renault matrícula PM 937, propietat d’Antoni Darder Andreu.
1975Parla del Presente, pasado y futuro de Ciudadela en el programa Nuestra región de Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona. (10 de gener).
1975Parla de El pasado de Mahón en el programa Nuestra región de Ràdio Nacional d’Espanya a Barcelona. (17 de gener).
1975Assisteix a Barcelona a l’acomiadament dels expedicionaris de l’Operació Rapa Nui a l’illa de Pasqua, a la sala d’actes de la Banca Catalana. (24 de febrer ).A la fotografia apareixen d’esquerre a dreta: Noël Hermite; Toni Pujador; Guillermo Malagarriga, Cònsol de Xile a Barcelona; Delfí Mateu, Conseller de Banca Catalana; Garriga Marquès , cap de Relacions Públiques de l’Ajuntament de Barcelona; Antoni Ribera, Director de l’expedició; Jordi Augusto, cap de Relacions Públiques de Banca Catalana i Josep Mascaró, arqueòleg. (24 de febrer).
1975Parteix cap a l’illa de Pasqua com a participant de la «Operación Rapa-Nui» dirigida per Antoni Ribera, com a responsable de l’equip arqueològic de terra. Allà prengué part a l’excavació del recinte d’Ahu Tepeu de l’illa. (15 de març ).
1975Fa una conferència il·lustrada amb diapositives i una pel·lícula a la Congregació Mariana de Palma sobre l’illa de Pasqua. (7 de maig).
1975Fa la conferència Pobladores y costumbres en las Baleares durante la prehistoria, en el marc del programa Recreo educativo del soldadoa la biblioteca del CIR 14 (Centre d’Instrucció de Reclutes . El diumenge dia 9 fan una excursió amb JMP a Capocorb Vell per tal d’ampliar el tema tractat. (7 de maig).
1975Fa una conferència al cine Alayor sobre l’illa de Pasqua. (9 de maig).
1975Participa al XIII Gran Premio Internacional de Automóviles Antiguos, acompanyat per Antoni Sbert Nicolau. Hi participen amb el Renault matrícula PM 937 propietat d’Antoni Darder Andreu. (10 de maig).
1975Fa Conferència La isla de Pasqua y su enigma arqueológico a la la sala d’actes de la Societat Arqueològica Lul·liana. (16 de maig).
1975Fa la conferència Un menorquín en la isla de Pascua al Casino Desset de Gener de Ciutadella. (23 de maig).
1975Acompanya una delegació d’Antiguos Caballeros Legionarios de Baleares a l’audiència amb Franco i a l’audiència amb el Príncep d’Espanya. JMP els fa entrega dels quatre primers volums de la Historia de Mallorca que coordina. (primers de juliol).
1975Fa una intervenció per TVE parlant sobre el Comte Mal. (8 d’agost).
1975Pronuncia una conferència sobre l’illa de Pasqua a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. (15 de novembre).
1975Viatja a Madrid amb motiu de la mort de Francisco Franco. (21 de novembre).
1975Intervé en un programa dedicat a les Balears parlant sobre Baleares, cuna de Aníbal, corsarios y chuetas a Ràdio Nacional d’Espanya. (mes de desembre).
1975Col·labora a la Campaña Internacional del Alumbrado y el Neumático.
1975Escriu el pròleg del llibre Operación Rapa-Nui d’Antonio Ribera. Barcelona, Pomaire.
1975Fa part del jurat del Premi Bryant 1974.
1976Fa la conferència La enigmática isla de Pascua, acompanyada de diapositives, a la Sala Isabelina del Círculo Mallorquín. (26 de març)
1976Apareix el primer fascicle de Crónica de la década de los 40, continuació de la Historia de Mallorca. (mes d’octubre)
1976Fa la conferència Los misterios de la isla de Pascua, acompanyada de projecció de diapositives, en el Club Doncel de la Delegación de Juventud, en el marc del programa oficial d’actes del Dijous Bo. (15 de novembre).
1976Fa la conferència Algunos aspectos de la guerra civil, a la Congregació Mariana de Palma. (26 de novembre).
1976Fa la conferència Los enigmas de la isla de Pascua, acompanyada de projecció de diapositives, en els actes de celebració del novè aniversari del Club J. J. de Llucmajor. Li van lliurar un diploma en agraïment.
1976Participa, a Palma, a la II Asamblea Provincial de Turismo.
1976Participa en el 2º Ciclo de Conferencias per a l’ampliació de coneixements del Grupo de Guías i Guías Intérpretes de las Islas Baleares.
1977Fa una conferència i exposició de diapositives a Sineu sobre l’illa de Pasqua. (29 de gener).
1977Fa una conferència amb exposició de diapositives a Sant Joan sobre l’illa de Pasqua.(11 de març).
1977Fa el discurs commemoratiu del desembarcament del rei Jaume I en un acte organitzat a Santa Ponça per l’Ajuntament de Calvià. (mes de setembre).
1977Rep, a la festa anual de l’Asociación de informadores Turísticos, Guías intérpretes y Correos de Turismo de Mallorca, una placa amb el nomenament d’Informador Turístico de Honor. (el 29 de setembre).
1977Assisteix, representant el C.D. Menorca, a l’acte d’homenatge al Mallorca Alevín 76-77. (mes d’octubre).
1977Fa la conferència Enigmas arqueológicos de la isla de Pascua, al Club Militar Es Fortí, en el marc del IV Ciclo Cultural 1977. (11 de novembre).
1978Fa la conferència Mallorca prehistòrica, amb projecció de diapositives, al Club J. J. de Llucmajor, en el marc del programa commemoratiu del seu Xè aniversari.(20 de gener).
1978Fa la conferència Las islas del Pacífico, organitzada per l’Asociación Hispano-Alemana Altamira, a un local de la delegació del Ministeri de Cultura. (28 d’octubre).
1978És membre del jurat de Primer Concurs de Tir de Bassetja organitzat pel Teleclub de Sant Joan amb motiu de les festes patronals.
1979-1985Publica, en fascicles, la Geografía e Historia de Menorca (5 volums). És coordinador i autor de capítols. Menorca, J. Mascaró Pasarius.
1979-1981Patrocina el Concurs Juvenil de Geografia e Historia de Menorca organitzat pel diari Menorca. Fins el 31-3-79 també surt el concurs al setmanari El Iris.
1979Participa en el documentari de TVE a Catalunya Les Nostres Coses, Las piedras de Menorca. (mes d’abril).
1979Visita Sant Quirc, a la vall de Boí; el vell camí empedrat de Taüll, Taüll; la Font dels Prats d’Aigüadassi (a la Vall de sant Nicolau); la Val de Sant Martí (Boí). (del 29 de juliol a l´1 d’agost).
1979Va l’abadia de Montserrat i visita el Delta de Llobregat.( mes de setembre).
1979Va a Pineda de Mar a Can Coromines. (11 de novembre).
1979Viatja a Ciutadella per motius professionals.
1979-1984Publica Historia de Mallorca (Décadas de la post-guerra) (4 volums). Palma de Mallorca, AAC Editor.
1979Fa la conferència Problemes de prehistòria menorquina, organitzada per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.
1980Participa a la taula rodona sobre diferents aspectes de la Conquesta de Menorca per Alfons III d’Aragó el 1287. Es du a terme a la Sala de Cultura de la Caixa d’Estalvis de Balears. Organitzada per l’Ajuntament de Maó. (16 de gener).
1980Va al monestir de Poblet, a Tarragona. En la trobada hi participa Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili fins al 1977 i de la Generalitat provisional fins al 1980. (23 de març).
1980Fa la conferència a Llucmajor, Problemas de la prehistora en Mallorca en els actes del XII è aniversari de El club de Amigos de Radio Popular. (8 d’abril).
1982Conferència La ruta de los Almogávares y los azares de los cautivos de baleares apresados por los piratas turcos a La Congregació Mariana a Palma. (28 de gener).
1980Parteix cap a Tel Aviv. Va a la Universitat hebrea de Jerusalem per investigar les fonts de les comunitats jueves a partir del segle V. Després va cap a Haifa. (8 de juliol).
1980Viatja a Eivissa per motius professionals. (25 d’octubre).
1980És membre del jurat del 1r Premio Don Bosco de cine documental de Menorca.
Anys 80Participa com a guionista i expert en el documentari Els Foners Balears. TVE
1980Participa en el programa Les Nostres Coses: Les Illes de TVE a Catalunya.
1980Publica Els foners Balears, un text inclòs dins la Reglamentació oficial del deport de tir de fona. Palma, Grafinsa.
1980Publica la Carta arqueológica del término de Mercadal. Ajuntament de Mercadal.
1980Publica Prehistòria de Menorca. Una aproximació a la seva coneixença. Menorca Nura.
1980Viatja a Barcelona i Saragossa per a fer consultes a museus i biblioteques.
1980Fa la conferència Problemes de Prehistòria menorquina a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.
1981És a Madrid per a anar al Museu Naval a consultar cartografia de Menorca.
1981Viatja a Menorca per motius professionals.
1981Pronuncia conferències sobre prehistòria de Mallorca, dirigides sobretot a persones de la 3a edat, a petició de la Delegació de Cultura de Balears: Capdepera (7 de gener), Consell (12 de gener), Costitx (19 gener), Deià (26 de gener), Escorca (2 de febrer) i Esporles (9 de febrer).
1981És a Barcelona per treballar amb Joan Coromines i el professor Joseph Gulsoy de Toronto.
1981És a Roma per motius professionals.
1981Viatja a Istambul amb l’equip de TVE i va a l’ambaixada i a la Universitat.
1981Viatja a Grècia i a Turquia amb l’equip de TVE.
1981És a Formentera per a rodar per a TVE part del documentari Pirates i corsaris
1981Rep el IV premi «Josep Iglésies» d’Onomàstica de la Societat Onomàstica de Barcelona per l’obra Toponímia del terme de Ferreries (obra inèdita). (25 de maig).
1981És a Síria i uns dies més tard és a Ankara amb l’equip de TVE.
1981Va a Zamora per a anar al Primer Congrés Internacional La Espanya olvidada: Los Judíos.
1981Tornant de Casp i El Canyís, va a Albarracín per parlar amb el Dr. Almagro i després va a reunir-se amb el Dr. Coromines a la Vall de Boí. Des d’allà es despalça a Viella i la Vall d’Aran.
1981És a Foix, al Pirineu, i torna a anar a veure les pintures rupestres del Mas d’Asilh.
1981És a l’illa d’Egina i el 29 és a Delfos amb l’equip de TVE.
1981És Constantinoble per a parlar per TVE de L’Any de la Desgràcia de Ciutadella,1558, i després a Esmirna per dirigir-se a La Capadòcia i Efes.
1981President de la Casa de Menorca a Palma.
1981Forma part del Consell Assessor de L’equip de la Revista de Menorca.
1981Participa al programa de TVE a Catalunya Les Nostres Coses: Menorca .
1981Participa en el programa de TVE a Catalunya Les Nostres Coses: Els Primers pobladors.
1982Mapa topográfico de Menorca. Escala 1:50.000. Barcelona : Savir, 1982. 1 mapa de 98 x 136 cm, en color.
1982Comença la secció Mallorca paso a paso al diari Baleares que sortia els diumenges.
1982Viatja a Anglaterra per a anar a museus i biblioteques: Londres, Oxford, Marlborough i Greenwich per a treballar la toponímia illenca a les cartes nàutiques. Rep l’ajuda de Paul Latcham en la recerca .
1982És a Tolosa i s’entrevista amb el Dr. Simonet.
1982Fa la conferència Donde calla la historia habla el arte previa a la la inauguració de l’exposició sobre la Reconquesta de Menorca. Sala Cultura de Sa Nostra de Maó.
1982Participa en el col.loqui d’onomàstica en homenatge a Mossèn Antoni Maria Alcover, que es va fer al monestir de la Real.
1982És a Peníscola, Castelló, per motius professionals.
1982Fa la conferència Àsia Menor rere els antics captius mallorquins, a la sala «Sa Nostra» de Manacor, i organitzada per la revista Soterrani dins el Programa Cultural de Fires i Festes.
1982És desplaça a Menorca per motius professionals.
1982Va a Martorell (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Oriental).
1982És a Andorra per anar cap a Foix.
1982És a Ripoll.
1982A Barcelona: va a Palafolls (Maresme), Perles (Alt Urgell), Rubí (Vallès Occidental),Sant Vicenç d’Obiols (Avià), on hi ha unes restes visigòtiques i paloeocristianes; Santa Maria del Camí, Tagamanent (Vallès Oriental), Torelló (Osona,), Tous i Sant Martí (Anoia), Vacarisas (Vallès Occidental), Vic (Osona), Prats de Lluçanès (Osona); Santa Maria de Miralles (Anoia). A Girona: Juaneda (Garrigues), Llabrés (Gironés), Lladó (Alt Empordà), Llofriu (Baix Empordà); Loret de Mar (Selva); Mallorquines; Massanet de la Selva, Mercadal, Moyà (Bages), Maià (Garrotxa); Parets, quart (Gironés), Ripoll (Ripollès); Rossinyol (Garrotxa); Terrades (Alt Empordà); Tortellà (Garrotxa). A Lleida: Llinars d’Aigua d’Ora; LLinàs del Vallès; Llobera (Alt Urgell); Pomar (Segarra); Pons (Noguera); Vall Santa. A Tarragona: Llorenç del Penedès (Baix Penedès), Morell (Tarragonès); Reus (Baix Camp); Segura; Valls (Alt Camp), Vendell (Baix Penedès); Villalonga (Tarragonès)
1982Va a Aranjuez (Madrid).
1982És a Toledo per a consultar la carta nàutica de Salvat de Palestrina de l’Escola Cartogràfica Medieval Mallorquina.
1982Es troba a Perpinyà amb el Dr Coromines per a treballar sobre toponímia mossàrab.
1982És a Menorca per motius professionals.
1982És a Bourg- Madame, al Pirineu Oriental amb el Dr. Coromines.
1982És a Menorca per motius professionals.
1982Presenta la traducció a l’italià de Rafael Caria del llibre L’Alguer, un poble català d’Itàlia, d’Eduard Toda i Güell, a la llibrerira Quart Creixent de Palma.
1982Fa la conferència Pollensa en la prehistoria, prèvia a l’acte acadèmic d’homenatge a Miquel Bota Totxo, que organitza l’Ajuntament de Pollença.
1982És a Barcelona per motius professionals.
1982És a Ciutadella per motius professionals.
1982Comença la seva tasca de crític d’art de forma regular al diari Baleares. La secció té periodicitat setmanal i es diu: La crítica de la semana.
1982És assessor, pel que fa a Menorca, de la Guía de Artesanía Balear de Joan Llabrés i Ramis i Jordi Vallespir Soler, editada pel Ministeri d’Indústria i Energia i el Consell General Interinsular.
1982Fa la presentació del llibre de Cristòfol Veny La necrópolis protohistórica de Cales Coves a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.
1982Participa al programa La Nostra Gent: Ramon Llull de TVE Barcelona.
1982Participa com a coordinador al programa Desperta Ferro: L’aventura dels Catalansde TVE a Catalunya, entre els quals hi ha el documentari Ramon Llull .
1982Publica el Mapa Topográfico de Menorca. Barcelona, Ed.Savir.
1982Publica les següents cartes arqueològiques: Carta arqueològica de Maó, Es Castell i Sant Lluís en col·laboració amb Joan C. de Nicolás dins la Carta arqueológica de Menorca, publicada dins la Geografía e Historia de Menorca (volum III) . També hi figuren les actualitzacions de les cartes arqueològiques d’Alaior, Ciutadella, Es Mercadal i Ferreries. Menorca (Al·lés Artes Gráficas).
1983Presentació de la subhasta en pro d’una residència comarcal per a minusvàlids al Parc Municipal de Manacor promoguda pel mestre Joan Mesquida Galmés.
1983Participa en l’acte homenatge al militar (general) i assagista maonès Francisco Sintes Obrador, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
1983Fa una conferència al Col·legi Públic de Son Servera sobre prehistòria de la zona.
1983Fa una conferència Aspectos poco conocidos de nuestra prehistoria a la sala d’actes del Banco de Bilbao a Palma organitzada per l’Associació Amas de Casa Nuredduna.
1983Obre el cicle de projeccions d’imatges comentades pels seus autors amb Els Monuments megalítics de Menorca organitzat pel Cercle de Belles Arts de Palma.
1983Fa la conferència Prehistòria d’Inca a l’Aula de la Tercera Edat.
1983Fa una conferència organitzada pel Club Vázquez de Mella, en el marc de la setmana Cultural de [Manacor].
1983És a Eivissa per a entrevistar-se amb els directius de l’Institut d’Estudis Eivissencs i per a fer tasques de recollida de topònims parlant amb els pescadors del barri de la Penya.
1983Viatge a Santander. Es troba amb Fernando Calderón.
1983És a Madrid i s’entrevista amb Manuel Fernández Miranda.
1983Parteix a Barcelona per a anar amb el Dr. Coromines cap al Pirineu.
1983És a Tolosa per a anar a veure les pintures rupestres de les coves de Nhaus i del Mas d’Asilh.
1983És a Taüll amb Joan Coromines. JMP puja amb els pastors dels ramats que pasturen a una alçària de 3.000 metres per veure la flor d’Edelwais.
1983Abadia de Montserrat
1983Fa la projecció de diapositives comentades sobre els monuments megalítics i coves de Menorca a Son Marroig en una de les sessions de la Reunió Internacional de Prehistória organitzda pel Deya Archaeological Museum and Research Center.
1983Es desplaça a Menorca per motius professionals.
1983És al Port de Sóller, a una Reunió Internacional de Prehistòria. Allà pot escoltar Evans, Trump, Roulet, Arnal, Muzzolini.
1983És membre del Jurat del Concurs Carrozas Escolares amb motiu de les Festes de la Beata a Palma.
1983Forma part del jurat del XII Concurs Infantil Sobre Circulació Vial convocat per la JGT de Palma.
1983Escriu el pròleg del llibre Teatro de Fantasía. Los cisnes mueren cantando de Gumersindo Riera. (Tallers d’Editorial Menorca)
1983Fa part de l’equip de col·laboradors de la revista Perlas y Cuevas de Manacor.
1983Participa en el programa Les Nostres Coses: Pirates i corsaris de TVE a Catalunya.
1983Rep el Premi Jaume I d’Investigació Històrica, de l’Institut d’Estudis Catalans, pel Corpus de Toponímia de Menorca. Distribució geogràfica dels topònims pre-romans, llatins, mossàrabs, àrabs i catalans.
1984És a Barcelona per motius professionals.
1984És a París per motius professionals.
1984Fa una conferència a Porreres parlant sobre el Patrimoni Monumental de Porreres i els grans problemes generals de la nostra prehistòria insular, convidat per l’Associació Cultural.
1984Fa una conferència a Eivissa en el Cicle de Jornades Culturals.
1984Es desplaça a Ciutadella amb l’equip de TVE per a filmar a Sa Sectària, la pedrera d’on es van treure les pedres per a construir les cases els emigrants menorquins a Fort de l’Eau. (25 de març).
1984Va a Montblanc (Tarragona); València Ciutat i el Monasteri de Santa Maria del Puig de València per consultar-hi heràldica, pintures i llibres sobre captius.
1984És a Oran amb l’equip de TVE.
1984És a Algèria amb l’equip de TVE.
1984És a l’illa de Djerba amb l’equip de TVE.
1984És a Tunísia amb l’equip de TVE.
1984És a les valls de Tàrbena i Ebo a petició de Joan Coromines per fer unes comprovacions sobre toponímia mossàrab que necessitava urgentment per a l’Onomasticon Cataloniae i ell no hi podia anar.
1984Visita Cullera, Gandia, Oliva i Torre Vella; El Mojón (partió entre València i Múrcia); Benidorn, El mar Menor i Cap de Palos (Cartagena), Xàbea, Riu Segura, Capa d’en Bòlo i Torre d’en Bolo (Alacant); Guardamar; La Mata, la Torre de Moraire; Vilajoiosa; Vinalopó (Santa Pola); Illa Plana o Nova Tabarca.
1984Fa una conferència amb exposició de diapositives a l’Aula de la Tercera Edat d’Inca sobre el tema Mallorquins a Algèria i Tunísia.
1984Malgrat i Sant Pol (Barcelona), Bedoll, Vall de Sant Nicolau, Boí, Palamós, Sant Feliu de Guixols ; Sant Grau; Tossa; Olot, Oix (Alta Garrotxa); Port Bou.
1984És a Narbona tornant del Canigó amb Joan Coromines.
1984És a Llançà amb el professor Coromines.
1984La Jonquera; Montseny;, Pont dels Molins; Parellada i Sant Martí d’Empúries.
1984Fa una conferència sobre l’illa de Pasqua al Centre Social de Cultura de Manacor, convidat pel Centre d’Arts Marcials Orient.
1984És acadèmic de número de la Real Acadèmia d’ Estudis Històrics Genealògics i Heràldics.
1984Escriu el pròleg del llibre La saga de los Mestre de Maria Mestre Gelabert. Palma, (Impremta Politècnica).
1984Escriu el pròleg del volum V de l’obra Els Nostres arts i oficis d’antany de Joan Llabrés i Ramis i Jordi Vallespir i Soler. Ciutat de Mallorca, Museu de la Porciúncula.
1984Participa com a assessor a la sèrie documental Les Nostres Coses: Els Vells Palaus de Mallorca de TVE de Catalunya.
1984Participa en el programa de TVE a Catalunya Les Illes de la sèrie Les Nostres Coses.
1984Participa fent la coordinació i la documentació a l’episodi Els ducats catalans a Grècia de la sèrie La ruta dels almogàvers.
1984-1985Participa, com a historiador i assessor històric, en el documentari L’ aventura dels catalans de TVE a Catalunya – Alguns episodis de Catalans a l’Àfrica són: Programa 1: Pròleg ; 2: De Mallorca a Algèria ; 3: Del Cristianisme a l’Islam, Anselm Turmeda ; 4:L’illa de Djerba.
1985És a París fent la transcripció toponímica del mapa de Dulcert i de Cresques i altres cartes nàutiques a la Biblioteca Nacional. També passeja pel barri jueu, fa recerca de llibres antics, va al cementiri de Père Lachaise i a galeries d’art.
1985És a Florença per a consultar cartes nàutiques mallorquines dels segles XIV i XV.
1985Fa la presentació de l’exposició de José M. Munar dedicada a Bernadí Celià, en el marc de les festes de Biniaraix.
1985És a Barcelona per a entrevistar-se amb alguns arqueòlegs, toponimistes i cartògrafs.
1985Es desplaça a Barcelona i agafa el Talgo cap a París per a anar a la Biblioteca Nacional.
1985Rep el Premi de Periodisme Baltasar Porcel pel seu estudi històric-arqueològic del municipi d’Andratx.
1986Escriu el pròleg del llibre de fotografies Menorca, de Jordi Sintes (Editorial Formentor).
1986Assisteix als actes del 30è aniversari de la Penya Motorista de Sant Joan.
1986És a Marsella, amb l’equip de TVE, i el vespre surten cap a Còrsega. Hi faran fins dia 7, que arribaran a Roma, on faran fins dia 9, dia que sortiran cap a Malta i Gozo.
1986És amb l’equip de TVE a Creta i Xipre i parteixen cap a Roma.
1986És a l’illa de Djerba amb l’equip de TVE.
1986És a Siracusa, Sicília, amb l’equip de TVE.
1986Forma part del Comitè Organitzador a Menorca del XIè Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, celebrat a Maó els dies 21, 22 i 23 de març.
1986És a Gozo amb l’equip de TVE.
1986Viatja a Tunísia amb l’equip de TVE.
1986És a Catània i Palerm amb l’equip de TVE.
1986Viatja a Sardenya, Sicília, Malta i Gozo amb l’equip de TVE..
1986És a Còrsega amb l’equip de TVE. Tornen a Filitosa, la més important estació arqueològica corsa.
1986És a l’Alguer, Sardenya. Dia 28 va cap a Barumini on hi ha el conjunt nuràgic més important de Sardenya i dia 2 de maig s’entrevista amb el professor Giovanni Lilliu quan ja fa 25 anys que no es veuen.
1986És a Atenes i parteix cap a Santorini i altres tres illes gregues per a visitar restes de poblats prehistòrics.
1986És a l’illa de Rodes. I dia 26 a Castellroig, l’illa més oriental, davant la costa turca.
1986És a Limassol, Xipre. És dia de descans per a tot l’equip de TVE. Aprofita per a visitar el Museu Arqueològic i el castell on es va casar Ricard I Cor de Lleó i Berenguera, filla del rei de Navarra.
1986A Sóller participa a les Jornades d’Arte Estudio.
1986Membre fundador de l’Institut Menorquí d’Estudis, adscrit a la Secció d’Història i Arqueologia.
1986Escriu el pròleg del llibre Llegendes i tradicions de Miquel Bota Totxo.
1986Fa el Pregó de les Festes Patronals Sant Pere a Andratx.
1986Participa com a historiador en el programa Les Nostres Coses: Menorca de TVE a Catalunya.
1986Participa com a assessor històric en el documentari Catalunya Misteriosa de TVE a Catalunya.
1986Participa en el documentari Judíos de Cataluña y Mallorca de TVE.
1986Participa en el programa de TVE a Catalunya Els anglesos a Menorca.
1986Participa fent la coordinació i la documentació de la sèrie documental «El legado de las Islas» de TVE sobre illes de la Mediterrània amb empremtes catalanes: Sicília , Creta , Baleares 1ª parte , Baleares 2ª parte , Cabrera, El legado Ecológico Archipiélago de las Islas Medas y el archipiélago de Cabrera i La Isla de Djerba. Hi ha un vídeo resum editat pel realitzador de la sèrie, Josep Sardà I Prat, sobre participació que hi va tenir JMP.
1986Publica el Mapa turístic de Menorca i el Mapa turístic de Mallorca, editats per l’editorial Plaza & Janés i l’editorial Reise Und Verkehrsverlag . (Menorca, a escala 1:75.000 i Mallorca a escala 1: 160.000). Revisió toponímica i textos. Aquests mapes es van reeditant any rere any en diferents idiomes i amb modificacions fins a l’any 2003.
1986Col·labora en l’exposició itinerant La Guerra Civil de 1936 a Mallorca.
1986Viatja a Creta per motius professionals.
1986-1989S’emeten diversos documentaris elaborats per TVE a Catalunya durant aquesta dècada, JMP és el guionista i presentador d’alguns capítols: La ruta del almogàvers (JMP coordinador).
19–?-Col·labora en l’edició de l’estudi Espacios Naturales de Baleares, a petició de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
1987Mapa General de Menorca. Escala 1: 31 250. Edició facsímil. [Palma] : [Mariano Portas], 1987. 1 mapa en 22 fulls de 31 x 42 cm, en color, plegats a 31 x 23 cm i enquadernats en un volum + [7] f. de nomenclàtor
1987Participa a una taula rodona sobre la guerra civil i els mitjans de comunicació al Teatre Munucipal de Manacor.
1987Dissenya, dirigeix i acompanya les excursions organitzades per la Cooperativa Agrícola Poblera amb la col·laboració dels Centres Escolars de Sa Pobla i en commemoració del 50è aniversari de l’entitat. (Del 20 i 27 de febrer).
1987Viatja a Califòrnia amb un grup nombrós de mallorquins Amics de Fra Juníper Serra. Dia 19, aprofitant el matí lliure a San Francisco, visita el museu arqueològic i el de Belles Arts.
1987Acaba l’obra Els mil noms més antics de les terres catalanes: les primeres cartes nàutiques catalanes (manuscrit, 7 volums, 1987) (Obra inèdita).
1987És membre del Jurat del Ir Concurs Escolar sobre el teatre, patrocinat pel Consell Insular de Mallorca.
1987És jurat dels Premis del Certamen-Exposició de Pintura i Escultura de Muro.
1987És un dels convidats d’honor de la Trobada de Pintors a Biniaraix.
1987Fa una conferència i exposició de diapositives al Centre Sociocultural d’Inca sobre Mallorquines en California.
1987Intervé activament en la idea de la construcció d’un monument al·legòric al·lusiu a la història de Sóller.
1987Participa en el programa de televisió En busca de la España olvidada y los Sefardies.
1987Pronuncia la conferència, al Teatre Principal de Palma, El indígena Mallorquín Pre- romano.
1988-1996Forma part del consell de redacció de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, editada pel Grup Serra. És l’autor de fotografies, dibuixos i planimetries. Igualment és membre del seu consell de direcció fins al volum XVIII.
1988Fa una xerrada i una mostra de diapositives a Inca sobre el viatge del grup de mallorquins que anaren a Califòrnia per a visitar les terres evangelitzades per Fra Juníper Serra a la Sala del Centre Sociocultural de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear.
1988Acompanya Joan Montserrat i Xesc Adrover a veure unes restes arqueològiques que havien estat trobades casualment a Son Fadrí, Campos, perquè ells volien que els comentàs l’opinió sobre l’antiguitat de la troballa.
1988Viatja a Roma amb motiu de la beatificació de Ramon Llull.
1988Escriu el pròleg Anecdotario y vivencias de Antonio Salas Colom del llibre La fuente de las tortugas d’Antonio Salas Colom. Palma, Consell Insular de Mallorca.
19??Participa en diversos programes i documentaris d’ Antena 3 Televisión.1. Santa Ponsa, conquista de Mallorca pel Rei En Jaume (Calvià); 2. Torre de Cala Pi (Llucmajor); 3. Porta de la Conquesta o de Santa Catalina (Palma); 4. Santuari talaiòtic de Son Oms (Palma); 5. Els foners balears (Palma); 6.Tapadores de sitjots (Llucmajor); 7. Plaça Drassana. Capità Jaume Ferrer (Palma); 8. Font d’en Baster o de na Bastera (Palma); 9. Taula d’Horacio d’Eguia (Calvià).
1989[Planimetries del volum I de la Gran Enciclopèdia de Mallorca]. Palma : Promomallorca, 1989. La primera de moltes altres publicades a XVIII volums de l’enciclopèdia.
1989El mes de gener assisteix a l’homenatge que el poble d’Artà dedica al professor Giovanni Lilliu.
1989És a Santander. Visita el Museu Arqueològic. L’edifici és obra de Jesús Carballo amb qui s’escrivia regularment des del temps que vivia a Ciutadella. Dina amb l’artista Fernando Calderón.
1989És a Tolosa per motius professionals.
1989És a París per motius professionals.
1989Forma part del jurat del IV Concurs de Pintura Vila de Capdepera. (mes de desembre)
1989Nomenat soci d’honor del Centre Cultural i Artístic d’Alaior.
1989Participa com a historiador, guionista i expert, al programa de TVE de Catalunya La finestra Els Jueus de Mallorca sobre els jueus mallorquins i menorquins des de l’any 417 de la nostra era.
1989Escriu la presentació de l’àlbum Personatges de la Història de Mallorca (edició bilingüe), amb els textos del qual va col.laborar. Palma, Prenshora.
1989Publica Onomasticon Cataloniae (Tom I) amb el subtítol Toponímia antiga de les illes Balears, en col·laboració amb Joan Coromines. Barcelona, Ed. Curial. Edicions Catalanes.
1989Publica Prehistoria de las Baleares dins l’obra Historia de las Baleares. Volum I. Formentor Editorial. Palma.
1989Rep el Premi Sanchis Guarner, de la Sorbona de París, per l’obra Onomasticon Cataloniae, en col·laboració amb Joan Coromines.
1990És a Eivissa i a Formentera per motius professionals.
1990Acte de la recepció pública com a membre de número de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià (dia 22 de març). Hi llegeix el discurs Art rupestre mallorquí. I contestació de Jaume Mir Ramis.
1990Fa una conferència a les Aules de Cultura Popular de Manacor sobre les comunitats catalanes a la Mediterrània.
1990Pronuncia la conferència a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó: Gumersind, entre el record i l’enyorança. JMP la va publicar a la Revista Menorca de la segon trimestre del 1990.
1990És al Pirineu oriental amb Joan Coromines.
1990Fa el pregó commemoratiu del centenari de l’església Sant Alonso Rodríguez del Pont d’Inca.
1990És a París per motius professionals.
1990Rep el títol de Cavaller de Santa Maria de la Panada (30 d’agost).
1990Fa una conferència a Santa Margalida amb motiu de les festes de la Beata.
1990És a Perpinyà amb l’equip de TVE i més tard van a Carcassona.
1990Fa la presentació del Llibre de Gaspar Sabater Kristian Krekovic,el artista y su obra.
1990Forma part de l’equip de col·laboradors de la revista Pòrtula de Marratxí.
1991Participa a la tertúlia La cultura Mediterrània, organitzada per I.S. a la seva casa de Son Servera.
1991Escriu el pròleg del llibre El patrimoni arqueològic del municipi de Capdepera de Josep Terrassa Ferrà. Capdepera, Ajuntament de Capdepera.
1991Publica el text i fa els dibuixos dels àlbums 150 escuts de llinatges mallorquins i Altres 150 escuts de llinatges mallorquins. Palma, Prenshora.
1992És a la fira ARCO a Madrid.
1992Forma part del Jurat del I Certamen de Pintura S’Illot’92 convocat per l’associació de veïns de l’Illot. (mes d’abril).
1992El mes de setembre és jurat del Premi d’Urbanisme convocat per l’Ajuntament de la Pobla. (mes de setembre).
1992És a Sevilla per a visitar l’Exposició Universal.
1992Publica l’àlbum Mallorca: Art, història, monuments, en col·laboració amb Tomàs Montserrat. Palma, Prenshora.
1993Forma part del Jurat del I Certamen de Pintura «Fires i Festes» organitzat per la galeria d’art Ducal i patrocinat per l’Ajuntament de Manacor. (mes de maig).
1993Premi i reconeixement del Grup Excursionista de Mallorca (GEM) en un acte a la Bastida (Sant Joan). La placa de l’escultura diu: “Fent camí entre la toponimia i la història”. (13 de juny).
1993Passa uns dies a Madrid i a Toledo per fotografiar unes monedes d’or encunyades a Mallorca per a l’Agenda Escolar 93-94 editada per Hora Nova que és a la vegada un col·lecionable de 78 cromos de monedes.
1993És al nord de Portugal, i dia 10 a Pontedeume, la Corunya. Visita el Museu arqueològic i tres poblats celtes i un romano-cèltic.
1993Publica Baleares desde el cielo Madrid, Editat per la Dirección General de Planificación y Estudios.
1993Publica La moneda a les Illes Balears dins l’Agenda escolar de Baleares /Última Hora. Palma, Prenshora.
1994És part del jurat del concurs de desfresses que es fa al Castell de Son Vida. (11 de febrer)
1994Fa la conferència a la Pobla (?): Sant Antoni dins la toponímia balear.
1994Dina amb Albert Coromines a Collsacabra, a prop del Montseny i més tard és a Pineda per a reunir-se amb Joan Coromines.
1994Fa un parlament en la celebració del 38è aniversari de la Penya Motorista de Sant Joan.
1995Dirigeix i escriu el guió del documentari Cabrera, encantadora i tràgica per a TVE de Catalunya.
1995Escriu el pròleg del llibre Nissaga d’un xueta de Llorenç Cortès Beltran. Palma, Lleonard Muntaner.
1995Escriu l’epíleg del llibre Senzills ramells de paraules de Maria del Carme Roca Salvà. Llucmajor, Grafimut.
1995Participa en el documentari Esglésies de Catalunya de TVE a Catalunya.
1995-1996Presneta el programa Mallorca a fondo d’Antena 3 TV.
1996Rep la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pels seus treballs destinats a preservar, recollir i salvaguardar la toponímia de les Illes Balears, com també per la defensa, catalogació i concreció del llegat arqueològic de les Illes. (10 de març). Amb motiu de l’acte solemne, JMP va fer un breu discurs d’agraïment.
1996L’Ajuntament d’Alaior li comunica que el Ple de dia 2 d’abril ha acordat, per unanimitat, proposar-lo fill il·lustre del poble d’Alaior i que el reconeixement tindrà lloc el dilluns de Sant Llorenç, al Saló de Plens de l’Ajuntament. (19 d’abril).
1996Premi Antena d’Or 1995 d’Antena 3 TV a la difusió del nom de Mallorca. (mes d’abril).
1996Mor a Palma l’onze de maig a l’edat de 72 anys.
1996El dia 12 d’agost és nomenat, en acte sol.lemne Fill Il·lustre d’Alaior.
1996El Cercle de Belles Arts organitza una exposició-homenatge a Josep Mascaró Pasarius al Casal Balaguer, seu d’aquesta entitat de Palma, que es va materialitzar en una sèrie de ponències impartides per experts i coneixedors de la personalitat de JMP i el seu treball, com Pere Serra, Antoni Ordines, Joan Rullan, Arcadi Gomila, pare Gabriel Llompart i Pere Fullana. Magdalena Enseñat creà una petita escultura en record de l’homenatge. En l’exposició-homenatge hi col·laboraren, entre d’altres entitats i particulars, la Conselleria de Cultura del Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, la Biblioteca March i GESA.
1996Homenatge a Josep Mascaró Pasarius en la clausura del Festival de Música Clàssica i Contemporània de la Mancomunitat del Pla, al Santuari de Cura. (15 de setembre).
1996El Corte Inglés, amb motiu del seu primer aniversari del centre de les Avingudes de Palma i amb col·laboració amb la UIB, el Museu Arqueològic de Deià, la Societat d’Història Natural de les Illes Balears i la Federació Balear de Tir de Fona, fa una exposició sobre els distints escenaris de l’època talaiòtica. En aquesta exposició es fa un reconeixement a Josep Mascaró Pasarius per «la seva intel·ligent i perdurable obra».
1996L’Ajuntament d’Alaior fa un punt de llibre que ret homenatge a JMP.
1996El dibuixant Bibi fa una caricatura en directe de Josep Mascaró Pasarius, en la inauguració de l’exposició de Personatges de Mallorca que es va fer al Corte Inglés de Palma.
1996Reconeixement i lliurament a títol pòstum d’una placa per la seva ingent tasca, en el marc dels Premis Populars 96 que atorga la COPE . (25 de novembre).
1996La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià fa entrega a la seva vídua d’una placa de reconeixement i en record de JMP en l’obertura del curs (27 de novembre)
1996L’Ajuntament de Marratxí aprova, el mes de novembre, dedicar-li un carrer al Pla de na Tesa.
1996L’Ajuntament de Palma aprova, per unanimitat, el mes de desembre, dedicar-li un carrer de la ciutat.
1997S’inaugura al Casal Solleric l’exposició col·lectiva Per Amor a L’Art, Recordant Josep Mascaró Pasarius. En aquesta exposició es presenten retrats,un bust, objectes personals, retalls de diaris, correspondència, etc de JMP. A l’ acte intervingueren la seva neta Àngela Cortès, la pintora Pilar Gistau, el galerista Juan Antonio Horrach i l’escultor Jaume Mir. També un grup de cantaires de la coral de la UIB va fer un concert.
1998Premi Alzina 1997 que atorga el GOB en reconeixement a la seva actuació en defensa del territori i del medi ambient. (primavera).
1998Exposició homenatge a JMP de la Galeria Horrach Moyà en el seu desè aniversari.
1999Reconeixement del fotògraf Oscar Pipkin 1999 en l’exposició Reunió d’absents.
1999Mapa General de Mallorca. [3ª ed.]. Escala 1:31.250. [Palma] : Vicente Colom Roselló, 1999. 1 mapa [57] fulls, principalment mapes, de 32 x 43 cm.
2000-L’Ajuntament d’Alaior aprova, dia 6 de juny, per unanimitat, dedicar-li un carrer de la població.
2000Es publica La toponímia i cartografia antigues de les Illes Balears. Cartes de navegar i textes del segle VI abans de Crist fins a l’any 1599. Edició pòstuma. Lleonard Muntaner.
2002L’Obra Cultural Balear (OCB) ret homenatge als 31 socis fundadors amb motiu del 40è aniversari de l’entitat, d’entre ells Josep Mascaró Pasarius, dins l’acte Un horabaixa a Miramar. (26 d’octubre).
2004Rep, a títol pòstum, la Taula d’Or del Premi Maria Lluïsa Serra en el transcurs de les IV Jornades de Patrimoni Històric Artístic de Menorca, lliurada pel Consell Insular de Menorca. (18 de maig)
2004L’Ajuntament de Ciutadella aprova dedicar-li una avinguda de la ciutat (8 de juliol).
2004Signatura del Conveni per a la publicació del Corpus de Toponímia de Menorca. Onda Cero Ràdio de Menorca dedica un programa a Josep Mascaró Pasarius amb motiu de l’acord institucional per publicar l’obra que es va emetre el 5 de novembre.
2005Rep el reconeixement del Grup Filatèlic i Numismàtic del Centre Cultural d’Alaior. Magda Marroquin Camps pronuncia la conferència La vida i l’obra de Josep Mascaró Pasarius al teatre del Centre Cultural d’Alaior. (2 d’abril ); L’Ajuntament d’Alaior presenta al Saló d’Actes un mata-segells i un sobre dissenyats per Tiago Reurer. Després, al Centre de Cultura San Diego, s’inaugura la XII Exposició Filatèlica dedicada a Josep Mascaró Pasarius i que recull una àmplia mostra de la labor realitzada per JMP en la història, la toponímia, l’arqueologia i la cartografia entre d’altres. (22 d’abril).
2005Acte de presentació del Corpus de Toponimia de Menorca a la Sala d’Actes Jeroni Marquès del Centre Artístic de Ciutadella. En van publicar dos articles de l’acte de presentació als diaris: Ultima Hora Menorca i Balears Menorca.
2005Surt publicat el Corpus de Toponímia de Menorca. Distribució geogràfica dels topònims pre-romans, llatins, germànics, mossàrabs, àrabs i catalans. 1983 (2 volums). Edició pòstuma. Consell Insular de Menorca, Sa Nostra i Grup Serra.També es va distribuir en fascicles des del mes de gener del 2005 amb el Diari de Balears Menorca i Ultima Hora Menorca.
2005L’Ajuntament d’Alaior col·loca una placa a la casa on va néixer.
2005La Societat històrico arqueològica Martí Bella dedica les II Jornades de Recerca Històrica a Menorca a l’antroponímia i la toponímia com a fruit del reconeixement al Corpus de Toponímia de Menorca de Josep Mascaró Pasarius. (mes de desembre).
2007TV de Mallorca emet el programa Els noms de Mascaró Pasarius i Salvadors de topònims
SENSE DATAÉs el soci 1056 de Juventudes Musicales delegació de Palma. (sense data)
SENSE DATAÉs membre de l’Instituto de Relaciones Culturales Balears-Israel. (sense data).
SENSE DATALa seu de Menorca de la Universitat de les Illes Balears, que es troba a Alaior, posa el nom de Josep Mascaró Pasarius a una de les seves aules.